برچسب: رضا سمائی نیا

رضا سمائی نیا
گویندگان

رضا سمائی نیا

رضا سمائی نیا ۴۰ ساله دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری است و ۱۸ سال سابقه کار در مطبوعات کشور را دارد نمونه صدای تبلیغاتی دانلود

ادامه مطلب »