سالروز زلزله بم

پیش لرزه ای که در آن شب سرد خیلی جدی گرفته نشد، اما دلهای بیقرار مادران انگار ندای ندیدن صبح را شنیده بود. شبی که فردای آن گویی با قیامت فاصله نداشت و مردم ایران را برای همیشه عزادار کرد.

سالروز زلزله بم

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب