پیش لرزه ای که در آن شب سرد خیلی جدی گرفته نشد، اما دلهای بیقرار مادران انگار ندای ندیدن صبح را شنیده بود. شبی که فردای آن گویی با قیامت فاصله نداشت و مردم ایران را برای همیشه عزادار کرد.

سالروز زلزله بم

شبی که گویی به جای یک شهر، یک جهان لرزید و کودکانِ خُفته در بستر آرامش، رویای شبانگاهیشان نیمه تمام ماند و فردایش خرماهای نخلستان این سرزمین زیبا در عزایشان دست در دست میچرخید .

سالروز زلزله بم

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب