انتخاب زبان | Select Language

روز زبان مادری

هر جای این کره خاکی که بری، شنیدن صدایی که به زبان مادری ات سخن می‌گوید، قند را در دل ات آب و گوشت را نوازش می دهد، اما در این روز دانش جویانان شریف شهر کادا که هدف به حق استقلال زبان مادری را در سر داشتند، تیر به جای خواسته آنها به جانشان نشانه گرفته شده و این روز را در تاریخ جهان ماندگار کرد.

روز زبان مادری مبارک

روز زبان مادری

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب