روز زبان مادری

هر جای این کره خاکی که بری، شنیدن صدایی که به زبان مادری ات سخن می‌گوید، قند را در دل ات آب و گوشت را نوازش می دهد، اما در این روز دانش جویانان شریف شهر کادا که هدف به حق استقلال زبان مادری را در سر داشتند، تیر به جای خواسته آنها به جانشان نشانه گرفته شده و این روز را در تاریخ جهان ماندگار کرد.

روز زبان مادری مبارک

روز زبان مادری

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب