از صبح تا شب اطلاعاتی را به مغزمان می‌فرستیم تا برای ما نگه دارد. این وسط ترس از فراموش کردن مسائل و اتفاق هایی داریم که ممکن است بین شلوغی های روزمره ما گم شود و چه کاری می‌تواند بهتر از یادداشت کردن باشد؛ که فقط با یک نگاه، مهمترین ها را به ما یادآوری کند. بیایید در این روز، این عادت زیبا را به زندگیمان اضافه کنیم.

روز یادداشت

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب