از صبح تا شب اطلاعاتی را به مغزمان می‌فرستیم تا برای ما نگه دارد. این وسط ترس از فراموش کردن مسائل و اتفاق هایی داریم که ممکن است بین شلوغی های روزمره ما گم شود و چه کاری می‌تواند بهتر از یادداشت کردن باشد؛ که فقط با یک نگاه، مهمترین ها را به ما یادآوری کند. بیایید در این روز، این عادت زیبا را به زندگیمان اضافه کنیم.

روز یادداشت

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب