روز یادداشت


از صبح تا شب اطلاعاتی را به مغزمان می‌فرستیم تا برای ما نگه دارد. این وسط ترس از فراموش کردن مسائل و اتفاق هایی داریم که ممکن است بین شلوغی های روزمره ما گم شود و چه کاری می‌تواند بهتر از یادداشت کردن باشد؛ که فقط با یک نگاه، مهمترین ها را به ما یادآوری کند. بیایید در این روز، این عادت زیبا را به زندگیمان اضافه کنیم.

روز یادداشت

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب