روز تدوینگر

میگن سرنوشتِ بازی بازیگرها، کارگردانی کارگردان ها، فیلمبرداری فیلمبردارها و در نهایت خود فیلم، روی میز تدوینه که مشخص میشه، یه تدوین خوب و حساب شده، میتونه نجات دهنده یه فیلم بد بشه و آستانه  تحمل مخاطب رو بالا ببره. تدوین گرا، کارگردان های مسلم پشت سیستم هستند و ناجی عیب های اثر.

روز تدوینگر مبارک

روز تدوینگر

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب