طبق معمول همیشه پای سرزمین هند در میان بود، تا با تحولی عظیم، صنعت فکر و هوش را به تصرف خودش در بیاورد. یک صفحه دو رنگ و سی و دو مهره سفید و سیاه به انتظار نشسته تا با چند حرکت روی صفحه، جنگ بین استعداد و هوش راه بیاندازد. تا برای لحظاتی بیشتر از قبل تفکر کنیم.

روز شطرنج

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب