انتخاب زبان | Select Language

روز شجرنامه

تأثیری که در طول تاریخ، پدران و اجداد ما، بر روی سرنوشت ما داشتند را نمی توان نا دیده گرفت. خواهی نخواهی، تا اندازه ای، ما حاصل تصمیم های آنها هستیم. کاش تصمیم های امروز ما، روشنگر و گشایشگر فردای فرزندان این گیتی باشد.

روز شجرنامه گرامی

روز شجرنامه

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب