روز مبارزه با صید غیر قانونی

وقتی واژه غیر قانونی در کنار صید مینشیند، به معنای این است که در دنیای آبی، زیبایی های از بین می روند و قربانی می شوند. از وقتی که پای ما انسانها به این کره خاکی رسیده، با اضافه شدن هر انسان، گونه های زیادی نابود شدند. و این نابودی ها دلیلی جز خودخواهی ما انسانها ندارد. و هیچ چیز تلخ تر از این نیست که ما زیبایی را در نابودی میبینیم نه در حیات.

روز مبارزه با صید غیر قانونی

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب