روز صرفه جویی در مصرف

با اینکه میدانیم نبودنشان تمام موجودات، حتی این کره خاکی را از هستی ساقط می‌کند، اما همچنان کمرِ همت بسته ایم و در مسابقه ای برای نابودی شان از همدیگر سبقت گرفته ایم، کافی است، به خود بیاییم و از بودن تمامی این منابع و نعمت ها، شکرگزار باشیم. تا کائنات دست محبتش را به سوی ما دراز کند.

روز صرفه جویی در مصرف

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب