روز صرفه جویی در مصرف

با اینکه میدانیم نبودنشان تمام موجودات، حتی این کره خاکی را از هستی ساقط می‌کند، اما همچنان کمرِ همت بسته ایم و در مسابقه ای برای نابودی شان از همدیگر سبقت گرفته ایم، کافی است، به خود بیاییم و از بودن تمامی این منابع و نعمت ها، شکرگزار باشیم. تا کائنات دست محبتش را به سوی ما دراز کند.

روز صرفه جویی در مصرف

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب