با اینکه میدانیم نبودنشان تمام موجودات، حتی این کره خاکی را از هستی ساقط می‌کند، اما همچنان کمرِ همت بسته ایم و در مسابقه ای برای نابودی شان از همدیگر سبقت گرفته ایم، کافی است، به خود بیاییم و از بودن تمامی این منابع و نعمت ها، شکرگزار باشیم. تا کائنات دست محبتش را به سوی ما دراز کند.

روز صرفه جویی در مصرف

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب