کاش اسمش به اندازه خودش ریشه نداشت. اما گاهی یک اختلال در این ساز و کاری که شبیه به معجزه است، روز روشن را شب سیاه میکند و کاخ اهداف و آرزوهای بشر را  از هم فرو میپاشد، ولی برنده اصلی این قصه، کسی که است با واقع گرایی و روحیه خوش، به این جنگ سخت غالب میشود. به امید روزی که هیچ انسانی از سرطان رنج نبرد.

روز سرطان

شاید با آمدنش هیچ چیز شبیه قبل نشود، اما از آنجا که اصل بر جلو رفتن و گذر کردن از سختی هاست، پذیرفتن و جنگ با این مهمان ناخوانده بهترین انتخاب ممکن است.

روز سرطان

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب