خنثی و بی قضاوت نشسته است و گوش و ذهنش را در اختیار رنج، درد و چرایی های همنوعانش گذاشته است. فارغ از سلامتی روح و روان خودش، به دیگران کمک می کنند تا به صحت و عافیت ذهن و روح شان برسند و از ناامنی ها و دلهره هایی که از ضمیر درونشان سرک می کشد دور بمانند. هستند تا به تعادل جهان کمک کنند و از دنیا جای امن تر  وزیباتری بسازند.

روز مشاور و روانشناس

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب