خنثی و بی قضاوت نشسته است و گوش و ذهنش را در اختیار رنج، درد و چرایی های همنوعانش گذاشته است. فارغ از سلامتی روح و روان خودش، به دیگران کمک می کنند تا به صحت و عافیت ذهن و روح شان برسند و از ناامنی ها و دلهره هایی که از ضمیر درونشان سرک می کشد دور بمانند. هستند تا به تعادل جهان کمک کنند و از دنیا جای امن تر  وزیباتری بسازند.

روز مشاور و روانشناس

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب