روز پزشکان زن

پریدن از خواب با صدای بی وقت تلفن، خستگی ها و شب بیدار ماندن های پی در پی، اما این ها مهم نیست، قرار بر این است که با لباس سفید و در قامت یک فرشته، دیگران را به زندگی امیدوار کند. نزدیک به دویست سال است که الیزابت بلکول اولین پزشک زن جهان، طلسم ممنوعیت این حرفه پُر از ایثار را شکاند و زن ها را هم به جنگ با ناخوشی و بیماری دعوت کرد.

روز پزشکان زن مبارک

روز پزشکان زن

عید سعید فطر

عید سعید فطر بر عاشقان الله و یاران مهدی(عج) مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب