پریدن از خواب با صدای بی وقت تلفن، خستگی ها و شب بیدار ماندن های پی در پی، اما این ها مهم نیست، قرار بر این است که با لباس سفید و در قامت یک فرشته، دیگران را به زندگی امیدوار کند. نزدیک به دویست سال است که الیزابت بلکول اولین پزشک زن جهان، طلسم ممنوعیت این حرفه پُر از ایثار را شکاند و زن ها را هم به جنگ با ناخوشی و بیماری دعوت کرد.

روز پزشکان زن مبارک

روز پزشکان زن

 آرامش درگذشت و تلاش را پیش گرفتند و فرشته گونه در روزهای سختی که بر دیارمان گذشت و میگذرد شوریدگی را تجربه کنند. چه خوب که در کنار علاج و دوا به دردمندان امید می‌دهند و چشم اندازی از آینده را برایشان متجلی می‌کنند.

روز پزشکان زن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب