انتخاب زبان | Select Language

روز پزشکان زن

پریدن از خواب با صدای بی وقت تلفن، خستگی ها و شب بیدار ماندن های پی در پی، اما این ها مهم نیست، قرار بر این است که با لباس سفید و در قامت یک فرشته، دیگران را به زندگی امیدوار کند. نزدیک به دویست سال است که الیزابت بلکول اولین پزشک زن جهان، طلسم ممنوعیت این حرفه پُر از ایثار را شکاند و زن ها را هم به جنگ با ناخوشی و بیماری دعوت کرد.

روز پزشکان زن مبارک

روز پزشکان زن

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب