انتخاب زبان | Select Language

روز ملی صنعت پتروشیمی

روز ملی صنعت پتروشیمی

کلیدش در ایران نزدیک به ۵۰ سال پیش زده شد و تصمیم گرفته شد که مواد خام و اولیه مورد نیازمان را خودمان تامین کنیم و نیازمند کمک ممالک دیگر نباشیم.  سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی از مهمترین نیازهای کشور ماست؛   چون این اتفاق سبب ارزش افزوده فراوان و رشد اقتصادی بالا برای سرزمینمان می شود.
روز ملی صنعت پتروشیمی مبارک

روز ملی صنعت پتروشیمی

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب