بالاخره رسید، زمان جواب گرفتن تلاش هایشان برای جنگیدن با سخت ترین دشمن ممکن. وقتی که امید و خستگی ناپذیری به دردهای استخوان شکن شان غالب شد و اجازه نداد که حتی برای لحظه ای دلسرد شوند. تا بوده دنیا همین بوده، جنگ بین خواسته‌هایمان و نخواستن هایش، و در این بین کسی برنده است که ناامید شدن در دلش جایی ندارد.

روز نجات یافتگان از سرطان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب