روز نامه نویسی

روز نامه نویسی
اکنون که این نامه را مینویسم / تو از من دوری / و من می‌توانم سکوتم را برایت بنویسم / “،تورا دوست دارم ” به همین سادگی/ روز نامه نویسی گرامی.


یک نامه ی عاشقانه حتماً بنویس/ با عاطفه و مِهر فراوان بنویس/ بنویس ؛ خدایا دلمان سبز شود/ با خطّ خوشت زیر باران بنویس…/ روز نامه نگاری گرامی باد

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب