انتخاب زبان | Select Language

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

اگر با خاطری امن و مطمئن به دوردست ‌ها سفر میکنیم و لحظه ها را در ذهنمان ثبت میکنیم، اگر زیر سقف خانه هایمان نشسته ایم و آب در دلمان تکان نمی خورد،. اگر با تمام وجود از زیبایی یک بنای تاریخی لذت می‌بریم. تمام اینها نتیجه تفکرات دقیق و هوشمندانه انسان هایی است که برای آسودگی خیال و راحتی ما تلاش می کنند.

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب