بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

اگر با خاطری امن و مطمئن به دوردست ‌ها سفر میکنیم و لحظه ها را در ذهنمان ثبت میکنیم، اگر زیر سقف خانه هایمان نشسته ایم و آب در دلمان تکان نمی خورد،. اگر با تمام وجود از زیبایی یک بنای تاریخی لذت می‌بریم. تمام اینها نتیجه تفکرات دقیق و هوشمندانه انسان هایی است که برای آسودگی خیال و راحتی ما تلاش می کنند.

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

روز مردان و زنان اهل فن و حساب

 روز دست هایی که می سازند و با آن ها راه هموار می کنند.

 روز سازه و مهارت و چیره دستی مبارک.

بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب