مهاجرت داستان عجیبیست/ از آن داستان هایی که مطمئنم که آدم هایش بی اندازه شجاع هستند !/ آنقدر که توانستند که از همه چیز دل بکنند، چند کیلو اضافه بار ضروری بریزند توی چمدان ،برای آخرین بار خانه و کوچه و عشق و خانواده را نگاه کنند و دور بشوند./ شاید برای چند سال شاید برای همیشه/ چقدر اراده میخواهد رفتن؟چقدر اراده میخواهد برای رد شدن از این پل چوبی ؟/ چقدر عجیبند انهایی که دل از همه چیز کنده اند/ این مهاجران قهرمان های شجاعی هستند برای جنگیدن با هر چیزی …

روز جهانی مهاجران

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب