انتخاب زبان | Select Language

روز جهانی مهاجران

روز جهانی مهاجران

روز جهانی مهاجران

مهاجرت داستان عجیبیست/ از آن داستان هایی که مطمئنم که آدم هایش بی اندازه شجاع هستند !/ آنقدر که توانستند که از همه چیز دل بکنند، چند کیلو اضافه بار ضروری بریزند توی چمدان ،برای آخرین بار خانه و کوچه و عشق و خانواده را نگاه کنند و دور بشوند./ شاید برای چند سال شاید برای همیشه/ چقدر اراده میخواهد رفتن؟چقدر اراده میخواهد برای رد شدن از این پل چوبی ؟/ چقدر عجیبند انهایی که دل از همه چیز کنده اند/ این مهاجران قهرمان های شجاعی هستند برای جنگیدن با هر چیزی …

روز جهانی مهاجران

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب