روز قدردانی از موقرمز‌ها

روز قدردانی از موقرمز‌ها

لطف از موقرمزها فاصله بگیرید. اینکه اونها مثل آنشرلی پرشور و هیجان تر و آتیش تر هستند دیگه یک افسانه نیست واقعیت داره. موقرمز های آتیش پاره روزتون مبارک.

روز قدردانی از موقرمز‌ها

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب