فقط برای سرسبزی و زیبایی آفریدن شدند. هستند تا هوای پیرامون ما را تمیز و پاک کنند، هستند تا ما نفس راحت تر نفس بکشیم و آلودگی ها و پلیدی ها دور بمانیم. حقیقت ما با مراقب از آنها به سلامتی و تندرستی خودمان کمک میکنه.

روز ملی گل و گیاه

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب