در دایره رفقای دور و نزدیک، فقط یک نفر می تواند باشد که به آن اعتماد کرد و رازهای نگفته در اعماق قلبت را برایش بازگو کنی. یک نفر است که حالت را از چشمانت می فهمد و با مهرش مرهم دردهایت می‌شود. یک نفر است که هر زمان بخواهی هست و به ساعتش نگاه نمی‌کند. کسی که بی منت محبت میکند و توقع برایش مفهومی ندارد. بی شک او بهترین رفیق تو است، یار روزهای تلخ و شیرین

روز بهترین دوست

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب