روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

مثل یه خیابون دو طرفه میمونه، هر دو طرف، هم تولید کننده و هم مصرف کننده، باید بهش آگاه باشند،  عدل و انصاف و کیفیت، بیشتر از هرچیز دیگه ای این حق و تعریف میکنه و باعث اعتمادی میشه که اگه روز به روز بیشتر جا بیفته، همه با هم احساس منفعت می کنند.

روز حقوق مصرف کننده مبارک

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

 اگر کاسبان بدانند که حمایت از حقوق خریداران یک بازی دو سر برد است، تا همیشه کاسه سودشان پر روزی و چرخ تولیدشان بی هیچ توقعی می چرخد.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب