انتخاب زبان | Select Language

روز ماشین تحریر

روز ماشین تحریر

زمانی که هنری میل کلید این پدیده بزرگ و عجیب را زد، کسی حتی فکرش را هم نمیکرد که این دستگاه بدیع، چه تاثیری شگرفی بر تاریخ جهان میگذارد، چه نامه هایی که با آن نوشته و رد و بدل نشد و چه جنگ ها و آتش بس هایی که با آن نامه ها شروع و پایان نیافت. یک اختراع گاهی میتواند منشا اثر اتفاقاتی باشد که جهان را به تصرف خودش در بیاورد.

روز ماشین تحریر

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب