انتخاب زبان | Select Language

روز مالیات

روز مالیات

منهای سهمی که از دارایی و ثروت، در قبال کار کردنِ افراد به آنها می‌رسد، چه بهتر که اندکی از آن، و هر کس به اندازه درآمدی که دارد، برای تامین هزینه های عمومی و  حفظ منافع اقتصادی کشور خرج شود، تا سرزمینی آباد و زیباتر داشته باشیم.

روز مالیات

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب