روز مالیات

منهای سهمی که از دارایی و ثروت، در قبال کار کردنِ افراد به آنها می‌رسد، چه بهتر که اندکی از آن، و هر کس به اندازه درآمدی که دارد، برای تامین هزینه های عمومی و  حفظ منافع اقتصادی کشور خرج شود، تا سرزمینی آباد و زیباتر داشته باشیم.

روز مالیات

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب