روز مهارت جوانان

اگر به هوش، پشتکار و خلاقیتشان توجه شود و آنها را سرمایه‌های سرزمینمان بدانیم و در راستای بهتر شدن شرایط موجود و ترقی علم و صنعت و اقتصاد از آنها بهره ببریم، می شود گفت که می‌توان به جایی که در آن زندگی می‌کنیم  امیدوار بود.

روز مهارت جوانان

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب