روز مهارت جوانان

اگر به هوش، پشتکار و خلاقیتشان توجه شود و آنها را سرمایه‌های سرزمینمان بدانیم و در راستای بهتر شدن شرایط موجود و ترقی علم و صنعت و اقتصاد از آنها بهره ببریم، می شود گفت که می‌توان به جایی که در آن زندگی می‌کنیم  امیدوار بود.

روز مهارت جوانان

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب