انتخاب زبان | Select Language

روز کودک آفریقایی


نیمی از کودکان گرسنه جهان در فقر و نهایت تنگدستی در شمال و شاخ آفریقا زندگی می کنند. در زمانی که غرب نگاه پلیدش را به منابع این قاره به ظاهر ثروتمند اما در باطن فقیر دوخته و کوچکترین سرمایه ای به آنها نمی دهد. نیمی از کودکان آفریقایی در رنج و گرسنگی به نوجوانی نمی‌رسند. در دنیایی که عدالت در آن، آخرین انتخاب سیاستمداران است، گاهی کشورها را بر اساس نیاز کودکان تقسیم بندی می کنند. روز جهانی کودکان افریقایی گرامی.

روز کودک آفریقایی

ماه محرم

فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(

امتیاز دهی به این مطلب