روز خانواده

هیچ چیز نمی‌تواند از این زیباتر باشد. زندگی کردن زیر یک سقف با عزیزترین و نزدیکترین انسانهایی که می شناسیم. می‌خواهد پدر، مادر، خواهر و برادر باشند یا همسر و فرزندانمان، اینها زنجیر های حیات و زندگی ما در جهان هستند، کسانی که به امید و انگیزه ی هر روزمان رنگ و بویی دوباره می دهند و به جایی که گاهی از آن دلسرد می شویم وصلمان می کنند.

روز خانواده

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب