هیچ چیز نمی‌تواند از این زیباتر باشد. زندگی کردن زیر یک سقف با عزیزترین و نزدیکترین انسانهایی که می شناسیم. می‌خواهد پدر، مادر، خواهر و برادر باشند یا همسر و فرزندانمان، اینها زنجیر های حیات و زندگی ما در جهان هستند، کسانی که به امید و انگیزه ی هر روزمان رنگ و بویی دوباره می دهند و به جایی که گاهی از آن دلسرد می شویم وصلمان می کنند.

روز خانواده

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب