جهان را بدون آن نمی توان تصور کرد. انرژی عجیب و پیش برنده که رنج ها را برایمان قابل تحمل تر می کند و بزرگترین نعمتی است که می توان آن را بدون هیچ هزینه ای با دیگران شریک شد و روز ها و لحظه های زیادی را خاطره انگیز کرد. شاید این جمله که خنده تنها انتقامی است که می توان از جهان و سختی های آن گرفت، حق مطلب را برای این نعمت غریزی و گرانمایه به درستی ادا کرده باشد.

روز خنده

عید سعید فطر

عید سعید فطر بر عاشقان الله و یاران مهدی(عج) مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب