جهان را بدون آن نمی توان تصور کرد. انرژی عجیب و پیش برنده که رنج ها را برایمان قابل تحمل تر می کند و بزرگترین نعمتی است که می توان آن را بدون هیچ هزینه ای با دیگران شریک شد و روز ها و لحظه های زیادی را خاطره انگیز کرد. شاید این جمله که خنده تنها انتقامی است که می توان از جهان و سختی های آن گرفت، حق مطلب را برای این نعمت غریزی و گرانمایه به درستی ادا کرده باشد.

روز خنده

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب