هیپنوتیزم می شویم آنگاه که بیداریم.

در خواب و بیداری در تاریک روشن هستی خالص تر می بینیم.

تمرکز اصل هیپنوتیزم است و تجربه پیشنهاد پذیری خاصی لذت ناب آن.

روز لذت های ناب در هوشیاری و آگاهی گرامی

روز هیپنوتیزم

روز هیپنوتیزم

شعبده و جادو نیست، اما سفریست عجیب، از خودآگاه به ناخودآگاهِ ذهن انسان، برای عمیق تر شدنِ هوشیاری و آگاهی.

روز هیپنوتیزم

نیمه ی شعبان

فرا رسیدن نیمه ی شعبان، میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) بر

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

امتیاز دهی به این مطلب