روز هیپنوتیزم

روز هیپنوتیزم

هیپنوتیزم می شویم آنگاه که بیداریم.

در خواب و بیداری در تاریک روشن هستی خالص تر می بینیم.

تمرکز اصل هیپنوتیزم است و تجربه پیشنهاد پذیری خاصی لذت ناب آن.

روز لذت های ناب در هوشیاری و آگاهی گرامی

روز هیپنوتیزم

ماه محرم

فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(

امتیاز دهی به این مطلب