عفونت عامل اصلی آن است و کبد را اسیر میکند. اما بهداشت و پاکیزگی دشمن اصلی این بیماری است، با یک زندگی بدون الکل و مواد مخدر و داروهای نامناسب، می‌شود از این ویروس منحوس تا همیشه در امان ماند.

روز هپاتیت

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب