خیلی زودتر از ما پا روی این کره خاکی گذاشتند و زمین و دریا و آسمان متعلق به آنها بود. چرخه حیات با نظم طبیعیش در حال چرخیدن بود تا پای انسان به زمین رسید و جای حیوانات را برای همیشه روی زمین و آسمان تنگ و تنگ تر کرد، چیزی که تا ابد نباید فراموش شود، این است که آنها قبل از ما صاحب زمین بودند و بی شک تکامل ما در کنار آنها بود که به این زیبایی شکل گرفت.

روز جهانی حیات وحش مبارک

روز جهانی حیات وحش

 با قدم گذاشتن ما بر روی این کره زیبا، ماهیتش دچار تغییر ش. ای کاش همین اندک باقی مانده را برایشان دست نخورده و بک باقی بگذاریم.

روز جهانی حیات وحش

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب