مراقب گوشه چشمانمان باشیم تا خودآگاه یا نا خودآگاه، به حریم خصوصی افراد نخورد. موبایل،کامپیوتر، دفترچه خاطرات و حتی زندگیشان، داده ها و اطلاعاتی است که اگر بخواهند، با ما شریک میشوند.    

روز حریم خصوصی گرامی

روز حریم خصوصی

هر چقدر هم که وسعت جهان حقیقی و مجازی اطرافیانمان بزرگ و بی انتها باشد، ما در جایگاه انسان ، کوچکترین حقی در جستجوی آن ها نداریم، چرا که حریم خصوصی افراد قابل احترام است.

روز حریم خصوصی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب