انتخاب زبان | Select Language

روز گربه

روز گربه

  نقطه ضعف های زیادی دارد، اما چه قبول کنیم چه نه، ملوس ترین حیوان روی زمین است، وفاداری سگ را ندارد، اما معنی اعتماد را مثل هر حیوان دیگری می فهمد. دوست دارد که دوست داشته شود و در طبیعت این اصلاً چیز عجیبی نیست. اگر باب دلش رفتار کنیم، از مهربانی چیزی کم نمی گذارد و شیرینی اش را نثارمان می کند.

روز گربه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب