روز گربه

  نقطه ضعف های زیادی دارد، اما چه قبول کنیم چه نه، ملوس ترین حیوان روی زمین است، وفاداری سگ را ندارد، اما معنی اعتماد را مثل هر حیوان دیگری می فهمد. دوست دارد که دوست داشته شود و در طبیعت این اصلاً چیز عجیبی نیست. اگر باب دلش رفتار کنیم، از مهربانی چیزی کم نمی گذارد و شیرینی اش را نثارمان می کند.

روز گربه

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب