روز گربه

روز گربه

  نقطه ضعف های زیادی دارد، اما چه قبول کنیم چه نه، ملوس ترین حیوان روی زمین است، وفاداری سگ را ندارد، اما معنی اعتماد را مثل هر حیوان دیگری می فهمد. دوست دارد که دوست داشته شود و در طبیعت این اصلاً چیز عجیبی نیست. اگر باب دلش رفتار کنیم، از مهربانی چیزی کم نمی گذارد و شیرینی اش را نثارمان می کند.

روز گربه

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب