کوتاهی و بلندی قد تو اصلاً مهم نیست، مهم این است که با مناعت طبع بالا و عدالت درونت، جلوی ظلم و نابرابری بایستی، تو میتوانی یک معلم یک پزشک یک نجار و هر کسی باشی، اما مهمتر از تمامی اینها این است که بدانی، کوتاهی قد تو نمی تواند جلوی بلندی روح و استعداد تو را بگیرد.

روز قدکوتاه ها

برای خم نشدنِ خوردن آب از شیر، برای معذب نشدن در سالن سینما، برای فرو نرفتنِ شاخه درخت در چشمتان و برای کوتاه نشدنِ آستین کت و پیراهنتان، شما کوتاه قدهای دوست داشتنی، زندگی راحت تری را نسبت به دیگران تجربه می کنید.

روز قدکوتاه ها

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب