انتخاب زبان | Select Language

روز قدکوتاه ها

کوتاهی و بلندی قد تو اصلاً مهم نیست، مهم این است که با مناعت طبع بالا و عدالت درونت، جلوی ظلم و نابرابری بایستی، تو میتوانی یک معلم یک پزشک یک نجار و هر کسی باشی، اما مهمتر از تمامی اینها این است که بدانی، کوتاهی قد تو نمی تواند جلوی بلندی روح و استعداد تو را بگیرد.

روز قدکوتاه ها

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب