انتخاب زبان | Select Language

روز فیلم کوتاه

شاید بیست دقیقه، ده دقیقه یا حتی یک دقیقه باشد، اما تاثیری که بر روی ذهن و روح تماشاگر تشنه سینما و هنر می‌گذارد، آن قدر زیاد است که مخاطب تا مدتها طولانی نمی تواند از آن فاصله بگیرد. روز فیلم کوتاه، روز مخاطبان تشنه سینما و فیلم است.
روز فیلم کوتاه مبارک

روز فیلم کوتاه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب