انتخاب زبان | Select Language

روز عشق ورزیدن

اگر با هر کاری همراه شود، حاصلش اتفاق های خوب و تاثیر گذار است، اما اگر همان اوله راه پا پس بکشد، اگر به نتیجه هم برسد، لذتی ندارد. از عشق ورزیدن حرف می زنیم، به هرکس یا هر چیزی. اگر پایش وسط باشد لذت هر کاری را صد چندان میکند و نتیجه اش هر چه باشد حال ما خوب است.

روز عشق ورزیدن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

امتیاز دهی به این مطلب