اگر با هر کاری همراه شود، حاصلش اتفاق های خوب و تاثیر گذار است، اما اگر همان اوله راه پا پس بکشد، اگر به نتیجه هم برسد، لذتی ندارد. از عشق ورزیدن حرف می زنیم، به هرکس یا هر چیزی. اگر پایش وسط باشد لذت هر کاری را صد چندان میکند و نتیجه اش هر چه باشد حال ما خوب است.

روز عشق ورزیدن

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب