اگر با هر کاری همراه شود، حاصلش اتفاق های خوب و تاثیر گذار است، اما اگر همان اوله راه پا پس بکشد، اگر به نتیجه هم برسد، لذتی ندارد. از عشق ورزیدن حرف می زنیم، به هرکس یا هر چیزی. اگر پایش وسط باشد لذت هر کاری را صد چندان میکند و نتیجه اش هر چه باشد حال ما خوب است.

روز عشق ورزیدن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

رحلت حضرت محمد(ص) سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى

امتیاز دهی به این مطلب