روز عینک

زمانی میرسد که دیگر چشمانمان مثل قبل توانایی نظاره اطرافمان را ندارد و این ناتوانی، شوق تماشای پیرامونمان را کم می کند. اما دو عدسی موازی هم، وقتی جلوی چشمانمان قرار می گیرد، همه چیز مثل روز اول زیبا و دیدنی می شود و لذتِ درک شگفتی های اطرافمان را دو چندان می کند. روز عینک مبارک!

زمانی میرسد که دیگر چشمانمان مثل قبل توانایی نظاره اطرافمان را ندارد و این ناتوانی، شوق تماشای پیرامونمان را کم می کند. اما دو عدسی موازی هم، وقتی جلوی چشمانمان قرار می گیرد، همه چیز مثل روز اول زیبا و دیدنی می شود و لذتِ درک شگفتی های اطرافمان را دو چندان می کند. روز عینک مبارک!

روز عینک

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب