انتخاب زبان | Select Language

روز عینک

زمانی میرسد که دیگر چشمانمان مثل قبل توانایی نظاره اطرافمان را ندارد و این ناتوانی، شوق تماشای پیرامونمان را کم می کند. اما دو عدسی موازی هم، وقتی جلوی چشمانمان قرار می گیرد، همه چیز مثل روز اول زیبا و دیدنی می شود و لذتِ درک شگفتی های اطرافمان را دو چندان می کند. روز عینک مبارک!

زمانی میرسد که دیگر چشمانمان مثل قبل توانایی نظاره اطرافمان را ندارد و این ناتوانی، شوق تماشای پیرامونمان را کم می کند. اما دو عدسی موازی هم، وقتی جلوی چشمانمان قرار می گیرد، همه چیز مثل روز اول زیبا و دیدنی می شود و لذتِ درک شگفتی های اطرافمان را دو چندان می کند. روز عینک مبارک!

روز عینک

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب