روز مبارزه با ایدز

روز ایدز
ما همه ،در یک کشتی نشستیم
و آگاهی و همدلی ،این کشتی رو سالم نگه میداره
پس بیاین با همین آگاهی و همدلی از هم مراقبت کنیم
در” مبارزه با ایدز”
روز جهانی مبارزه با ایدز گرامی باد

روز مبارزه با ایدز

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب