روز دلفین

باهوش و کمی زود جوشند. این موجودات شیرین و معصوم ساکن آب های جهان، در هنگام خلقت، مغز بزرگی را هدیه گرفتند که هوش سرشار و ادراک و احساسات فراوانشان، نشات گرفته از همین مغز بزرگ است. این دوست داشتنی های خوشرو، با شیرینی شان جهان زیر و بیرون آب را به جای زیباتری تبدیل کردند

روز دلفین

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب