روز جهانی دیابت

زمانی که دیابت تشخیص داده شد، زندگی کاملا ساده می شود و تنها دو گزینه پیش می آید : تسلیم یا مبارزه با آن. پیشگیری از دیابت فقط و فقط با ترویج شیوه زندگی سالم میسر میشود. روز جهانی دیابت گرامی باد.

روز جهانی دیابت

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب