روز دست خط

استادی میگفت که از دست خط آدم ها، میشود به قسمتی از شخصیت آنها پی برد، اینکه صبور هستند یا عجول، آرام هستند یا عصبانی، مرموز هستند یا همیشه رو بازی می کنند. ولی اگر این گفته واقعیت داشته باشد، ما جزو کدام دسته هستیم، زمانی که قلم در دست میگیریم، درک کاملی از چیزهایی که میشنویم یا از ذهنمان بیرون می آید داریم؟ بدون هیچ تردیدی، نوشتن یک هنر است و درکی که از آن داریم، یه هنر بزرگتر

روز دست خط مبارک

روز دست خط

ولادت امام حسین (ع)

ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت حسین بن علی علیه السلام مبارک

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب