استادی میگفت که از دست خط آدم ها، میشود به قسمتی از شخصیت آنها پی برد، اینکه صبور هستند یا عجول، آرام هستند یا عصبانی، مرموز هستند یا همیشه رو بازی می کنند. ولی اگر این گفته واقعیت داشته باشد، ما جزو کدام دسته هستیم، زمانی که قلم در دست میگیریم، درک کاملی از چیزهایی که میشنویم یا از ذهنمان بیرون می آید داریم؟ بدون هیچ تردیدی، نوشتن یک هنر است و درکی که از آن داریم، یه هنر بزرگتر

روز دست خط مبارک

روز دست خط

قلم در دست می رقصد تا واژه ها را نقشِ بر کاغذ کند. در این میان اما چه کسی زیباتر، حرف های به سخن درآمده را مکتوب می کند.

روز دست خط

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب