انتخاب زبان | Select Language

روز دامن

روز دامن

نگاهش به یک پارچه قدیمی بنفش با توپهای سفید میفتد، چشم هایش را می بندد و نوه اش رو مجسم میکند، با چرخ دستی اش که تقریباً عتیقه شده و دست های پژمرده و لاغرش، برای نوه اش سنگ تمام میگذارد، تصور اینکه نوه اش با دست های کوچکش دامنش را بگیرد و از خوشحالی چرخ بزند، قند را در دلش آب میکند .

روز دامن مبارک

روز دامن

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب