روز دامن

روز دامن

نگاهش به یک پارچه قدیمی بنفش با توپهای سفید میفتد، چشم هایش را می بندد و نوه اش رو مجسم میکند، با چرخ دستی اش که تقریباً عتیقه شده و دست های پژمرده و لاغرش، برای نوه اش سنگ تمام میگذارد، تصور اینکه نوه اش با دست های کوچکش دامنش را بگیرد و از خوشحالی چرخ بزند، قند را در دلش آب میکند .

روز دامن مبارک

روز دامن

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب