انتخاب زبان | Select Language

ساعت‌های زیادی لازم نیست و اتفاقا، لذتش به همان زمان کوتاهش است، می‌تواند تکیه داده به صندلی تاکسی و مترو باشد یا چنبره زده روی میز درس و اداره، همان کوتاه کفایت می‌کند، به اندازه ای که سرمان سبک و حالمان سر جایش بیاید.   روز چرت زدن مبارک.

روز چرت زدن

ساعت‌های زیادی لازم نیست و اتفاقا، لذتش به همان زمان کوتاهش است، می‌توان تکیه داده به صندلی تاکسی و مترو باشد یا چنبره زده روی میز درس و اداره، همان مدت کوتاه کفایت می‌کند، به اندازه ای که سرمان سبک و حالمان سر جایش بیاید.

روز چرت زدن مبارک

روز چرت زدن

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب