اگر حادثه خبر میکرد، جهان تا این حد جای ناامن و پر خطری نبود. در دنیایی که همه چیز آن تا این اندازه غیرقابل پیش بینی است، چه چیزی مهمتر از یک پشتوانه امن و مطمئن به اسم بیمه، که تا حدی خیال ما را رویدادهای احتمالی راحت و زیانهای ندانسته ما را جبران کند.

روز بیمه

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب