روز بیماری های نادر

با یأس و نگرانی به کاشی های بیرون بیمارستان، چشم دوخته است. تکلیفش را نمی داند، اینکه خوب میشود یا نه، نه خودش، نه کسانی که با آنها چشم امید دوخته است. سرگردان است و این سرگردانی بیشتر از هر چیزی او را آزار می دهد. به دیگران نگاه میکند و فقط دلش می خواهد بداند، در فکر کسانی که مثل او نیستند چه می گذرد.

روز بیماری های نادر

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب