فرقی نمی کند،  می‌خواهد محیط زیست باشد یا بدن و روح  ما. پاکی و تمیزی بخش مهمی از زندگی هر فرد است که برای ادامه حیات به آن نیاز دارد. یک جسم و ذهن پاکیزه در محیطی تمیز، به روح و جان ما انرژی می دهد و کمک می کند که همه چیز بهتر و زیباتر به نظر برسد.

روز بهداشت

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب