روز جهانی آتش نشان

از همان روز که این پیشه را برای خودش انتخاب کرد، می دانست که هیچ چیز دیگر ممکن است مثل قبل نباشد. با خیال راحت و زندگی بدون ترس و دلهره خداحافظی و به ایثار و فداکاری سلام کرد. با هر چراغی که روشن میشود و صدا میدهد،  به استقبال لحظه های غیر قابل پیش بینی می رود. کاش ما قدر این اندازه از ایثار را بدانیم تا با اشتباهات کوچک مان، سرنوشت خودشان و خانواده هایشان را به اندوهی بزرگ بدل نکنیم.

روز جهانی آتش نشان

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری

امتیاز دهی به این مطلب