روز آشتی

مهم نیست کی مقصر است/ باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است/ در پایان زندگی خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم/ تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهر آمیز یک عمر را در چند ثانیه بگوییم. روز آشتی مبارک

روز آشتی

امتیاز دهی به این مطلب