روز جهانی علائم نگارشی

این روز به ما یادآوری میکند که اگر علائم نگارشی نبودند، چقدر انتقال معنی سخت می شد.

روز جهانی علائم نگارشی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب