روز جهانی علائم نگارشی

روز جهانی علائم نگارشی

این روز به ما یادآوری میکند که اگر علائم نگارشی نبودند، چقدر انتقال معنی سخت می شد.

روز جهانی علائم نگارشی

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب