روز جهانی علائم نگارشی

روز جهانی علائم نگارشی

این روز به ما یادآوری میکند که اگر علائم نگارشی نبودند، چقدر انتقال معنی سخت می شد.

روز جهانی علائم نگارشی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب