روز زن در مهندسی

در تمام جهان و خصوصا کشورهایی که بیشتر پیرو سنت هستند، زنان را دور از هر فن و مهندسی می‌دانند. اما حقیقت این است که هیچ تناقضی بین زن بودن و مهندس بودن نیست. وقتی که زن های بسیاری در جهان پا به ‌پای مردان سرزمین شان می کوشند تا در تمام زمینه های فنی و مهندسی، همه چیز دقیق و کامل پیش برود، این اصل به اشتباه، برای همیشه نقض می شود.

روز زن در مهندسی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب