روز شعر

روز شعر

روز شعر

وقتی که دیگر احساسات در قفس درون تاب ماندن ندارند، وقتی که آهنگ چنگ میزند به جان کلام،  وقتی که سخن مرز دوست داشتن را رد می کند و به عشق نزدیک می شود. آنجاست که شعر متولد می شود و جهان را به ستایش خود در می آورد.

اول فروردین، روز شعر مبارک.

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب