روز شعر

روز شعر

وقتی که دیگر احساسات در قفس درون تاب ماندن ندارند، وقتی که آهنگ چنگ میزند به جان کلام،  وقتی که سخن مرز دوست داشتن را رد می کند و به عشق نزدیک می شود. آنجاست که شعر متولد می شود و جهان را به ستایش خود در می آورد.

اول فروردین، روز شعر مبارک.

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب